Защо балансирането е толкова важно?

Защо някои машини са много по-шумни от други? Защо вентилът на колелото се откача и пада, когато го оставим да се върти свободно? Защо воланът на колата трепери при определени скорости? Почти ежедневно се срещаме с един феномен, чието действие често се подценява - лошия баланс.

Понятието дебаланс може да се обясни с "тежа", "измервам", "тегло". При везна имаме равновесие, когато от двете страни на везната имаме едно и също тегло. Също така при един ротор може да се разглежда разпределението на масата отнесено към оста му на движение. Неравномерното разпределение на масата се нарича дебаланс. При ротация тя води до центробежни сили, вибрации и шумове, които се забелязват все по-силно и неприятно при покачване на оборотите.

Трайност
Вследствие на причинени от лошия баланс вибрации лагерите, окачванията, корпусите и фундаментите могат да бъдат изложени на силни натоварвания и на по-голямо износване. Продуктите с небалансирани части често имат по-малка трайност.

Безопасност
От вибрациите може да се намали силата на свързване чрез триене на винтови и притискащи се съединения, докато конструктивните елементи се откачат. Вибрациите пречат на електрическите контакти,могат да се прекъснат връзките на проводниците. Лошият баланс може да намали съществено безопасността при експлоатация на дадена машина - това е риск за хората и машината.

Качество
Неравномерно работещ електрически инструмент не може да се използва прецизно. Използващият го се напряга повече и се уморява по-бързо. И при инструменталните машини вибрациите съществено намаляват качеството на резултата от обработката. Шлайфмашина или работеща с висока скорост дървообработваща машина работи нечисто и произвежда повече брак, когато ходовият винт/вретеното и инструментите не са точно балансирани.

Конкурентноспособност
За оценка на качеството се използва и равномерен, безшумен процес на работа и така вибрациите могат да намалят конкурентноспособността на даден продукт: Силно вибриращ домакински уред, бръмчащ автомобил са продукти, които не могат да се наложат на пазара.

Причинените от лош баланс сили, смущаващите вибрации и шумове се отстраняват, като се балансира. При това разпределението на масата на ротора се подобрява така, че в лагерите му да не действат центробежни сили. При балансиране освен това трябва да се има предвид и вида на дебаланса.

Видове дебаланс
Въз основа на тяхното действие различаваме няколко вида дебаланс. Видът на дебаланса влияе освен върху формата и задачата на ротора и на положението на нивата за компенсиране и избора на диапазона за допустимо отклонение при балансиране. Най-важните видове дебаланс са.

Статичен дебаланс
Моментен дебаланс
Динамичен дебаланс