Моментен дебалас

Две сили на дебаланс (представени тук като стрелки) могат да имат еднакъв размер, но да са изместени в ъгъла на действие точно на 180 градуса една към друга. Това разпределение на дебаланса не може да се установи от изместването и вибрирането, тъй като в покой роторът вече не заема едно конкретно положение. Въртящият се ротор се премества около горната си ос (вертикално към оста на въртене), тъй като двете сили на дебаланс упражняват една моментна сила. Поради това този вид разпределение на дебаланса се нарича моментен дебаланс.

За корекция на моментния дебаланс е необходим насрещен момент, т. е. две еднакво големи корекционни дебалансиращи сили, които се разполагат в съответствие с първоначалния дебаланс в двете равнини на компенсиране, изместени на 180 градуса. Моментните дебаланси трябва да се отчитат преди всичко при продълговати, цилиндрични ротори. Поради това за балансиране са подходящи преди всичко хоризонталните машини за балансиране.