Срокове и условия

Общите условия за обучение и семинари ще намерите на уеб-страницата на Schenck-RoTec.