TBcomfort and TBsonio – основа за високочествен ремонт

TBcomfort е в основата на високо качествен ремонт на турбокомпресора, за да постигне все повече завишаващите се стандарти. Машината първо отстранява началния дебалан на компонентите и събраният ротор, предходните действия осигуряват възможност за балансиране на реални обороти на машина TBsonio.

Двете компактни машини TBcomfort и TBsonio са основата част от работилни и сервизи в автомобилната индустрия, автомобилните технологии, аеронавтикатая и корабостройтелниците и спомагат за разрастване на конкурентността в сферата на ремонт на турбокомпресорите. Турбокомпресорите са ключов компонент при производството на малолитражни двигатели с ниски емисии и консумация. Дори денс една трета от 230 милиона автомобила регистрирани в Европа са оборудвани с турбокомпресори и този тренд се увеличава!

За повече информация в нашият продуктов каталог или на Schenck микросайт turbobalancer.com.

Go back