Кратко и компактно - тук можете бързо и лесно да намеррите последните новини за нашите продукти, оферти и сервиз.

Пазарът eMobility се разраства... Увеличавайки обхвата, подобрява представянето и стриктните екологични изисквания значително увеличиха консуматорските изисквания и нужди. Електрическите задвижвания трябва да работят без вибрации ив двата етапа на прототип и на продукция ...

Карантина, социално дистанциране, намалено търсене .... тази година всички сме изправени пред доста забележително предизвикателство.

Schenck-RoTec Gmbh магнетизирани машини за балансиране с нова компактна и много нови възможности машина - Pasio 15.

Нашите най-нови услуги в балансирането са модернизация с нова електроника на всички стари машини за балансиране типове АМ и SCHENCK, както и обучение на Вашия персонал.

Virio 15 от Schenck RoTec определя стандарта за балансиране на ротори до 15 kg

Вертикалните машини за балансиране са идеалното решение за баланисране на дискови и вентилаторни ротори като маховици, помпи, вентилатори и компоненти на скоростни кутии. За всики видове детайли са налични захващащи адаптори за директно фиксиране към шпиндела на машината ...

Pasio 50 SC от Schenck RoTec се позиционира на пазара като флагмен при компактните хоризонтални машини за балансиране. Система за измерване на цилиндрични и дискови ротори с тегло до 50 кг ...

TBcomfort е в основата на високо качествен ремонт на турбокомпресора, за да постигне все повече завишаващите се стандарти. Машината първо отстранява началния дебалан на компонентите и събраният ротор, предходните действия осигуряват възможност …